movies

In developement:

NORSK HELG (WT)
A documentary about Norwegians discussing Norwegian identity and other topics.

En håndfull nordmenn møtes for å tilbringe en helg i et hus i Sør-Norge, som ligger like ved en fjord og i et vakkert landskap. De møtes for første gang. Mens de utforsker og nyter omgivelsene på dagtid, kommer de alle sammen om kveldene for å spise og drikke og diskutere flere temaer knyttet til norsk identitet. Etter to dager har de (og vi) kanskje funnet en bedre forståelse av hva en norsk identitet kan være, men vil også ha opplevd hvor viktig det er for mennesker å møtes, snakke og diskutere. 

Utviklingsstøtte fra Sørnorsk filmsenter:
“En dialogfilm der nettopp dialogen mellom mennesker utforskes, på tvers av kjønn, kulturell bakgrunn og og andre sosiale konstruksjoner. Menneskene beveger seg i et landskap og i en natur, som også blir elementer i fortellingen om hvor viktig kommunikasjon og samhørighet er.”